Basisschool

De kennis en vaardigheden die op de basisschool worden onderwezen, dienen als fundament voor het verdere onderwijs. Een opgelopen achterstand op de basisschool op het gebied van bijvoorbeeld taal of rekenen is later lastig in te halen. TutorA biedt daarom ook bijles aan basisschoolleerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Ook kan TutorA zorgen voor een gedegen voorbereiding op Entreetoetsen en de belangrijke Cito-toets in groep 8. Wij hebben een duidelijk beeld van de benodigde kennis en vaardigheden voor deze toetsen en kunnen adviseren op het gebied van passend oefenmateriaal. Zo begint de leerling vol vertrouwen aan de eindtoets en het vervolg van zijn of haar opleiding!

Tijdens de eerste les bespreekt de docent samen met de leerling en/of ouders de huidige situatie. Waar heeft de leerling moeite mee? Wat zijn de doelen? Hoe pakken we dit aan? Zo kan er direct gewerkt worden aan de punten die er toe doen.

Wij werken niet met vaste pakketten, maar hanteren een flexibel kortingssysteem waarbij de korting afhangt van het aantal uren bijles. Zo geniet u al bijles vanaf €16 per uur! Afhankelijk van de afstand tussen docent en leerling komt er mogelijk een kleine reisvergoeding bovenop. Klik hier voor meer informatie over de kosten.

Hier vindt u de algemene voorwaarden.


Meld je aan!